Här bor viÖversiktFörvaltningMedlemsserviceOrdning & redaFöreningsstämmanAnslagstavlanFelanmälanKontaktAktuelltKulturklubben (LKK)Sök
Ordning & reda
Stadgar
Ordningsregler
Regler för ombyggnad
Bra att veta om VVS

Regler för ombyggnad av lägenhet

I paragraferna 11 och 12 i föreningens stadgar anges vad medlem är ansvarig för och vad medlem får förändra i sin lägenhet. Generellt gäller också de regler som Stockholms stads byggnadskontor tillämpar (se Stockholm stad, Flytt av kök eller badrum).

I vår förening krävs styrelsens tillstånd för ombyggnad som påverkar och ändrar VVS (värme, ventilation och sanitet), bärande väggar, badrum och elsystem samt för åtgärder som förändrar fasaden utanför lägenheten.

Styrelsen måste alltid kontaktas, via mejl eller brev, innan ombyggnaden startar.

Alla ombyggnader måste göras av auktoriserad fackman som lämnar garanti för utfört arbete. En teknisk dokumentation av genomförda förändringar ska lämnas till styrelsen när ombyggnaden är klar. Styrelsen arkiverar dokumentationen.

Medlem som bygger om är skyldig att informera grannarna och särskilt ange under vilken tid störande ljud kan förekomma. Arbeten får endast förekomma på vardagar kl 8–16 under en period av högst två veckor.

Efter ombyggnad ska utfört arbete besiktigas av styrelsen. Styrelsen kan också kräva besiktning under pågående ombyggnad för att säkerställa till exempel tätskiktets kvalitet.

Lägenhetsinnehavaren står för kostnad för extern hjälp med besiktning.

Bärande väggar
Betongväggar i lägenheten får inte tas bort eller förändras. De är bärande och/eller stadgande. Att borra hål i betongvägg/tak/golv för att sätta upp lampor, tavlor och hyllor kan tillåtas.

Ventilation
De spiskåpor som finns i våra kök är anslutna till husens mekaniska frånluftsventilation som drivs av fläktar på vindarna. Spiskåporna har spjäll som kan öppnas för att forcera luftflödet och som stängs automatiskt av en timer i spiskåpan.

Regleringsdonet till spiskåpan är inbyggt i spiskåpan. Det justeras vid den OVK (obligatorisk ventilationskontroll) som föreningen har egenansvar att utföra.

Ventilationen i köket får inte byggas in eller stängas till. Den måste alltid vara åtkomlig för justering via reglerdon.

Det är inte tillåtet att byta spiskåpan mot en motordriven spisfläkt. Det förstör ventilationen för andra kök i huset.

Kolfilterfläkt kan installeras i stället för spiskåpa. Den får inte anslutas direkt till köksventilationen. Köksventilationen måste då mynna i köket med ett reglerbart don.

Elinstallationer

Till lägenheterna levereras 20 ampere till proppskåpet i hallen. Det inte är tillåtet att byta till säkringar med högre kapacitet i lägenheten.

Att en säkring löser ut beror oftast på feldimensionerad eller trasig hemutrustning. Vi rekommenderar att man inte har utrustningar som var för sig drar mer än 2 000W (gäller inte spis/ugn).

Vatten och avlopp i kök och badrum

Medlem ansvarar för vattenledningsrör och avloppsrör i lägenheten och därmed också för rör under diskbänk i kök samt under handfat mm i badrum.

Tätskikt i badrum

Medlem ansvarar för badrummet till och med tätskiktet.

Alla badrum är prefabricerade. Det finns ett tätskikt i golvet och på väggarna. Hur långt upp på väggarna skiktet går varierar mellan olika badrum. Det går därför inte att flytta badkaret eller ordna en duschhörna var som helst i badrummet.

Under tätskiktet finns värmeslingor som leder varmvatten från VVC-systemet genom golvet. Flödet i golvet kan regleras med en vridbar ratt vid golvet.

Den som vid renovering bryter igenom tätskiktet måste stänga av den vattenburna värmen eller helt ta bort värmegolvet. Borttagning av det gamla värmegolvet måste besiktigas av styrelsen.

Om värmegolvet stängs av så ska det ersättas av ett elektriskt uppvärmt golv, som tar sin ström från lägenhetens strömmatning.

Balkonginglasning

Föreningen har bygglov för inglasning av alla balkonger, men inte för takaltaner. Bygglovet gäller endast inglasning utan ramar.

Anmäl till styrelsen om du är intresserad av att glasa in din balkong!

Inglasning kan utföras av Balkongrutan, Svenska Lumon AB, Tanelin AB eller andra företag som kan uppfylla villkoren i gällande bygglov. Endast Svenska Lumon uppfyller villkoren gällande balkonger som ligger överst och som kräver tak.

Den som glasar in måste skriva avtal om balkonginglasning med föreningen om framtida underhållsskyldighet med mera. Avtal för nedladdning finns här.

Brf Liljeholmsberget, Katrinebergsbacken 28 nb, 117 61 Stockholm • tel 08-190296 • www.liljeholmsberget.seinfo@liljeholmsberget.se
Provided by Webforum